Welcome to Ukraine. Tourist agency offers... License AB 349801 Pon, 25 października 2021
Home
 

«Ariy. Brody-Tour»

UAENPLDE
www.Tour.Brody.Lviv.UA UA EN PL DE

This is...
Documents

        Selected: "Museums"

Muzeum Historyczno-Krajoznawcze w Brodach


sale wystawowe

Muzeum Historyczno-Krajoznawcze w Brodach składa się z dwóch oddziałów: głównej siedziby, która znajduje się przy placu Majdan Swobody 5, a także sal wystawowych mieszczących się w pałacu hrabiny Rzyszczewskiej, na terenie brodzkiego zamku.

Czas pracy: od niedzieli do piątku muzeum dostępne jest dla zwiedzających w godzinach od 10:00 do 18:00 (przerwa obiadowa: 13:00 -14:00), w soboty muzeum nie pracuje.

W siedzibie głównej można obejrzeć ekspozycje stałe. W przypadku zorganizowanych grup turystycznych istnieje możliwość wcześniejszego umуwienia się na ich zwiedzanie. Do dyspozycji zwiedzających pozostają fachowi przewodnicy. W siedzibie muzeum można zakupić przygotowane wydawnictwa i foldery:
literatura krajoznawcza

 • "Brody na początku XX wieku" - zbiór pocztówek (reprinty);
 • "Muzeum Historyczno-Krajoznawcze w Brodach" - ilustrowana materiałami pochodzącymi ze zbiorów własnych prezentacja muzeum; wydawnictwo dostępne w języku ukraińskim i angielskim;
 • "Zamek brodzki" - bogato ilustrowana historia zabytku;
 • "Brody i Brodzczyzna" - przyroda, ludzie, zabytki; wydawnictwo dostępne w języku ukraińskim i niemieckim;
 • "Podkamień" - bogato ilustrowany przewodnik po odległym od Brodów o 25 km, malowniczym Podkarmieniu; niezbędna pomoc dla turystуw;
 • "Brodzczyzna" - folder, krótkie opowiadanie ilustrowane zdjęciami, mapa;
 • "Brody i Brodzczyzna" - unikalne czasopismo "Gałyc'ka brama" ("Brama galicyjska"), 44 strony, ilustracje i wartościowe materiały z historii kraju;
 • "Bridszczyna" ("Brodzczyzna")- czasopismo literacko-krajoznawcze.

Sale wystawowe w pałacu znajdującym się na terenie brodzkiego zamku udostępniane są podczas trwania wystaw tematycznych lub, po wcześniejszym umуwieniu, grupom turystycznym (tel. +38 032266 421 13). Za uprzednim uzgodnieniem w powyższych salach prezentowane mogą być wystawy fotograficzne:

 • "Historia Żydów brodzkich";
 • "Wycieczka po dawnym mieście. Brody na zdjęciach i pocztówkach z końca XIX i początku XX wieku";
 • "Józef Korzeniowski i Brody".
muzeum

Główna siedziba brodzkiego muzeum mieści się w pochodzącym z XVIII wieku budynku dawnego klasztoru Sióstr Szarytek (Żałobnic). W pózniejszym okresie budynek wykorzystywany był przez władze administracyjne: od 1866 do 1918 roku cesarsko-królewskie starostwo powiatowe imperium austro-węgierskiego; w czasie wojny polsko-bolszewickiej (1920), tutaj właśnie mieścił się sztab bolszewickiej Pierwszej Armii Konnej, a w międzywojennej Polsce (1920-1939) polski urząd powiatowy.

Po wojnie budynek zajmowaіo początkowo rejonowy oddziaі KGB, w późniejszym okresie urządzono w nim drukarnię rejonową. W 1979 roku zadecydowano o przekazaniu pomieszczeń i urządzeniu weс siedziby przyszłego muzeum. Okres 1980-1984 upłynął na gromadzeniu eksponatów i powstawaniu koncepcji ekspozycji. We wrześniu 1984 roku, w 900-lecie zamieszczenia pierwszej wzmianki o Brodach, miało miejsce otwarcie muzeum, które początkowo działało jako zakład narodowy, potem, od 1 kwietnia 1991 roku, zostało oddziałem Muzeum Historycznego we Lwowie. 29 marca 2001 r. na bazie brodzkiego historyczno-krajoznawczego oddziału Muzeum Historycznego we Lwowie powołano do życia Muzeum Historyczno-Krajoznawcze w Brodach.

Wypełniająca siedem sal ekspozycja składa się z 43 ułożonych chronologicznie działów. Zastosowano następujący podział historyczny:
Exspozycja muzeum

 • Okres najdawniejszy (od epoki kamiennej do czasów Rusi Kijowskiej);
 • Okres Rzeczypospolitej (koniec XIV-XVIII wiek);
 • Kraj pod rządami imperium austriackiego (1772-1918);
 • Pierwsza wojna światowa (1914-1918), walka o niepodlegіość Ukrainy Zachodniej (1918- 1919), Wojna polsko-bolszewicka (1920);
 • Okres międzywojenny (1920-1939);
 • Druga wojna światowa (1939-1945), walka OUN, UPA na Brodzczyznie (lata 1940-1950);
 • Dodatkowe ekspozycje: "Przyroda Brodzczyzny", "Etnografia kraju" (koniec XIX - początek XX wieku).

Ekspozycję uzupełnia galeria fotografii prezentującej zabytki historii i kultury rejonu brodzkiego oraz panorama "Brody XVII-XVIII wiek".

Pracownicy Muzeum Historyczno-Krajoznawczego w Brodach organizują poglądowe i tematyczne wycieczki po ekspozycjach, zamku brodzkim, historyczno-kulturalnych zabytkach miasta Brody oraz jego okolic. Muzeum jest także organizatorem wypraw poszukiwawczo-badawczych i etnograficznych. Pracownicy naukowi uczestniczą w prowadzonych wykopaliskach archeologicznych, przygotowują i wydają literaturę krajoznawczą, organizują konferencje, sіużą fachowymi konsultacjami.

Adres:
Muzeum Historyczno-Krajoznawcze w Brodach.

Brodiws'kyj istoryko-krajeznawczyj muzej
Brody, Majdan Swobody, 5
Tel.+38 (03266) 4-21-13.
E-mail: bikm @ ukr.net

Look at this tour:
Used information and photos from Brody museum (Brody, Svoboda sq., 5). All rights reserved.
«Ariy. Brody-Tour»:   tour.brody gmail.com   ::   Tourism sites: Ukraine, Lviv region, Brody   ::   © AM 2008